SZELLEMI ÚTMUTATÁSOK A 21. SZÁZADRA

 

Tartalom:

 

Bevezetés és a világhelyzet szellemi szempontból


1. Szellemi alapismeretek


A világ és az ember felépítése

Az ember három születése. Az inkarnálódás folyamata

A szellemi lények rendje


2. Az arany középút


A poláris szemlélet helyett hármasság szerinti megértés

Lucifer és Ahrimán működésének jellegzetességei

Lucifer az egységre törekvő, Ahrimán a szétválasztó

Luciferi és ahrimáni istenképzetek


3. Az indigó-jelenség


Mit fejez ki az indigókék aura?

Milyenek az indigógyerekek? A korszellem hatásai az indigókra

A tudati lélek

A Waldorf-pedagógia és az indigógyerekek

Lucifer, Ahrimán és a szellemi hierarchia befolyásai

Lucifer szerepe az indigó-jelenségben

Ahrimán hatásai a mai gyerekekre


4. Az ellenerők működése és Ahrimán közelgő megtestesülése


A gondolati élet fejlődése Lucifer és Ahrimán kíséretében

Ahrimán várható inkarnációja a harmadik évezredben

Ahrimán inkarnációját megelőző jelenségek

A megtestesülés várható időpontja és módja

Ahrimáni inspirációk a fizikában. Az érzékalatti kvantumbirodalom

Az érzékfeletti-éteri tények tükröződése az érzékalatti szférában

2012 mint alkalom Ahrimán megtestesülésére

Téves elképzelések a 2012-es évben lehetséges változásokról

A 8. szféra és az UFO jelenségek

Médiumitás és közvetlen érzékfeletti tapasztalás

Ahrimán fellépése a szellemtudománnyal szemben

A lehetséges Ahrimán-inkarnáció és jellemzői

 

5. A maják időszámítása a fejlődési korszakok fényében. 2012


Tudatfejlődés a hetesség jegyében

A mostani ciklus alkorszakai, a kultúrkorszakok

2012 és a maja naptár

A precesszió és az apszismozgás

A yugák ritmusa és 2012

Csillagképek, csillagjegyek és kultúrkorszakok

Arkangyal periódusok

A jelenlegi Michael-korszak és a spirituális mozgalom

Egy kis összefoglaló


6 A tudatfejlődés spirálmenete az antropozófia fényében


Főkorszakok és alkorszakok

A normális fejlődés hetes szám szerinti általános formája

Tudatállapotok

Életállapotok, formaállapotok és korszakok

A fejlődés fizikai vonatkozásai

Az ember lénye és a hierarchiák a fejlődés tükrében

Az ember és az emberi én. Krisztus szerepe a földfejlődésben

A 666 jelentése

A 144 000 jelentése

A spirituális fejlődés időszerűsége


7. A „kitalált középkor” teória mint Szórát működésének tünete


Szórát szándéka és működése

A kitalált középkor teória és cáfolatai

Szórát szándékainak elhárítása

 

Forrásjegyzék

Megrendelem

 


Vissza az előző oldalra